Polityka jakości

Podstawowym celem Zakładu Przetwórstwa Mięsnego inż. Jerzy Gawrycki w Bielawie, jest produkowanie wyrobów spełniających oczekiwania klientów i gwarantujących ich pełne zadowolenie. Tą drogą dążymy do zdobycia zaufania i ugruntowania opinii wiarygodnego partnera.

 

Jego zadowolenie jest naszym sukcesem. Produkowana przez nas żywność jest bezpieczna z punktu widzenia zdrowotnego i zgodna z normami europejskiego prawa żywnościowego. Nie zaniedbując powyższych celów nadrzędnych
przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia doskonałego smaku naszym wyrobom umiejętnie łącząc najlepsze tradycje
sztuki masarskiej z nowoczesną technologią i techniką.

Politykę naszej firmy opieramy na następujących zasadach:

punkt Jakość jest sprawą wszystkich pracowników
punkt Każdy pracownik jest świadom zadań w zakresie jakości i codziennie je realizuje
punkt Nie ma przerwy i samozadowolenia w pracach nad jakością
punkt Dostawcy to tylko ci którzy spełniają nasze wymagania jakościowe
punkt Stale umacniamy naszą bazę technologiczną i kontrolno-pomiarową
punkt Naszym zasobem strategicznym jest dobrze wyszkolona i stale podnosząca kwalifikacje załoga.

Nadzór nad realizacją polityki jakości pełni osobiście
Właściciel zakładu inż. JERZY GAWRYCKI